Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Tin Học 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Lưu Trí Dũng
  • Lượt đọc : 279
  • Kích thước : 1.83 MB
  • Số trang : 64
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 74
  • Số lượt xem : 1.145
  • Đọc trên điện thoại :
Phần 1. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Chủ đề, nội dung cốt lõi, yêu cầu cần đạt môn Tin học 7
2. Giới thiệu sách giáo khoa Tin học 7 (SGK)
2.1. Quan điểm biên soạn
2.2. Cấu trúc sách và phân bổ thời lượng
2.3. Cấu trúc bài học
2.4. Một số điểm mới của SGK Tin học 7
2.5. Ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm của một số bài học trong SGK Tin học 7
2.6. Khung kế hoạch dạy học
3. Phương pháp, cách tổ chức dạy học
4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử
Phần 2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy
2. Bài soạn minh hoạ
Bài 11. Tạo bài trình chiếu
Bài 13. Thuật toán tìm kiếm