Sách ngữ pháp Soumatome n2 (日本語総まとめN2 文法)

Tác giả : Soumatome
  • Lượt đọc : 1.116
  • Kích thước : 41.87 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.093
  • Số lượt xem : 6.228
  • Đọc trên điện thoại :
Với cuốn sách dành cho phần Ngữ pháp này, mỗi ngày bạn sẽ học từ 3 đến 4 mẫu ngữ pháp có một số điểm tương đồng nhất định trong thể thức hoặc cách dùng. Vào ngày thứ 7 của mỗi tuần, bạn có thể kiểm tra xem bản thân đã nắm vững kiến thức chưa bằng cách làm bài kiểm tra "Jissen Mondai" được soạn theo mẫu bài thi JLPT. Phần giải thích ngữ pháp và ví dụ được kèm theo lời dịch bằng tiếng Anh.