Sql Server 2005 Lập Trình T-Sql

Tác giả : Phạm Hữu Khang
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 54.63 MB
  • Số trang : 360
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 755
  • Đọc trên điện thoại :
SQL Server 2005 cung cấp nhiều tính năng mới giúp cho bạn dễ dàng xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền Windous phục vụ cho quân lý hay kinh doanh thương mại điện tử SQL Server 2005 giới thiệu các dịch vụ mới giúp cho nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay lập trình ứng dụng có thể phát triển hệ cơ sở dữ liệu quan hệ để phục vụ cho việc lưu trữ, kết hợp, phân tán, liên kết, trao đổi dữ liệu, tìm kiếm hay kết xuất dữ liệu theo định dạng mà nhà quản lý yêu cầu.
Cuốn sách cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày.
Đặc biệt giáo trình nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu SQL, mệnh đề và từ khóa đặc biệt, kiểu dữ liệu tiện dụng mà phiên bản SQL Server 2000 chưa có như: Kiểu dữ liệu Xm char(max), varchar(max), đa dạng hóa mệnh đề TOP OUTPUT, WRITE, WITH, ORDER và OVER, biểu thức bảng.
Giáo trình bao gồm 7 chương lý thuyết và 1 chương ứng dụng, xuyên suốt từ giới thiệu ngôn ngữ lập trình T-SQL trong SQL Server 2005, Management Studio, phát biểu SQL đơn giản đến nâng cao giúp cho bạn sử dụng các phát biểu này trong ứng dụng thực tế và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.
Cuốn sách “SQL Server 2005-Lập trình T-SQL” nằm trong bộ giáo trình SQL Server 2005 bao gồm nhiều cuốn từ lập trình T-SQL lập trình thủ tục và hàm, lập trình nâng cao, ứng dụng SQL Server 2005 trong hệ thống kế toán và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.