Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Thị Kim Thoa
  • Lượt đọc : 559
  • Kích thước : 18.18 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 302
  • Số lượt xem : 2.523
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm giúp cho các giáo viên trung học cơ sở hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức hoạt động theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo).

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung. Phần này tập trung giới thiệu về sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6; về cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề trong sách giáo khoa; về phương pháp tổ chức hoạt động; về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; về khai thác thiết bị và học liệu trong tổ chức hoạt động cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phần hai; Gợi ý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động. Phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức hoạt động Sinh hoạt dưới cở, Hoạt động giáo dục theo chủ đề (thường xuyên), Sinh hoạt lớp.

Phần ba: Các nội dung khác. Phần này chú trọng giới thiệu và hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.

Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách