Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Môn Toán Lớp 6 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Huy Khoái
  • Lượt đọc : 531
  • Kích thước : 13.76 MB
  • Số trang : 60
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 257
  • Số lượt xem : 2.598
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG.

1. Giới thiệu sách giáo khoa môn Toán

2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học

3. Phương pháp dạy học/ tổ chức hoạt động

4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán

5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Hướng dẫn dạy học dạng bài: Cung cấp kiến thức mới

2. Hướng dẫn dạy học bài mạch Xác suất

3. Hướng dẫn dạy học bài mạch Hình học trực quan

4. Hướng dẫn dạy học dạng bài: Ôn tập và phát triển kiến thức đã học

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên môn Toán

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thuộc bộ sách

Sách liên quan