Tập Bài Hát 1

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Long
  • Lượt đọc : 1.111
  • Kích thước : 2.38 MB
  • Số trang : 38
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 246
  • Số lượt xem : 3.778
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tập Bài Hát 1 trên điện thoại
Cuốn sách Giáo Khoa “Tập bài hát lớp 1” do nhà Xuất bản giáo dục ấn hành nhằm giúp các em học sinh lớp 1 tập hát và hát được 12 bài hát phổ biến phù hợp để từ đó các em có thể học hát đúng lời, đúng nhạc.

Thuộc bộ sách