Tạp Chí Epsilon Số 21

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 161
  • Kích thước : 4.63 MB
  • Số trang : 196
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 613
  • Đọc trên điện thoại :
Phan Thành Nam.
Từ bài toán tổng bình phương tới lý thuyết phổ

Nguyễn Lê Anh
Máy tính lượng tử

Nguyễn Lê Anh
Triệu Đà là ai?

Đoàn Thị Lệ và cộng sự
Câu Cổ Pháp (Định lý Pythagoras) Trong Ý Trai Toán Pháp Nhất Đắc Lục

Phạm Văn Hoàng và cộng sự
Toán Gò Đống - Dẫn tới bài toán tính tổng hữu hạn trong các sách toán Hán Nôm

Lê Việt Ân - Nguyễn Duy Phước
Định lý Pascal và áp dụng

Trần Quang Hùng
Một bài toán tổng quát cho hai bài toán hình học Olympic

Tổng Hữu Nhân
Đường tròn 6 điểm

Đảo Xuân Luyện
Một số dạng toán sử dụng tính chất của phần nguyên và phần lẻ

Nguyễn Song Thiên Long
Bất đẳng thức Svac-xơ

Ngô Văn Thái - Đảo Văn Nam
Mở rộng bất đẳng thức của Vasile Cirtoaje

Đoàn Quang Đăng
Mở rộng cho bài toán phương trình hàm quen thuộc
Lê Phúc Lữ

Giới thiệu về kỳ thi Olympic tổ hợp Iran
Nguyễn Duy Khê - Henry Trần Ứng dụng Machine Learning vào dự đoán bệnh mạch vành

Trần Nam Dũng
Thầy Lê Hải Châu và IMO1983