Giáo Trình Lý Thuyết Mô Hình Toán Kinh Tế

Tác giả : Hoàng Đình Tuấn
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 27.59 MB
  • Số trang : 344
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 712
  • Đọc trên điện thoại :
Đối tượng nghiên cứu trong kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp cả về quy mô lẫn các mối liên hệ. Để có thể nhận thức một cách tương đối đầy đủ đối tượng nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đòi hỏi phương pháp tiếp cận mới với lập luận logic chặt chẽ và dễ kiểm chứng trong thực tế. Mô hình hoá kinh tế là phương pháp tiếp cận ngày càng tỏ ra hữu ích, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của các ngành khoa học khác như: toán học, khoa học quản lý công nghệ thông tin... Tuy nhiên trong lĩnh vực này, các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt còn rất ít. Cuốn sách “Lý thuyết mô hình toán kinh tế được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một giáo trình chuẩn cho món hạ “Lý thuyết mô hình toán kinh tế" trong chương trình đào tạo cử nhân Toàn kinh tế và Toán tài chính của Đại học Kinh tế quốc dân. Ngoài ra giáo trình có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo bổ ích của sinh viên, học viện cao học thuộc các chuyên ngành khác trong Đại học Kinh tế quốc dân cũng như của các nhà nghiên cứu, phân tích kinh tế có quan tâm. Với thời lượng 120 tiết giáo trình giới hạn ở việc đề cập tới những nội dung cơ bản Hưng tỉnh khái quát của một số lớp mô hình toán kinh tế cũng như khả năng vận dụng trong thực tiễn. Được trang bị những kiến thức cơ bản này người học có thể kết hợp với các kiến thức về kinh tế lượng để trực tiếp áp dụng trong phân tích kinh tế, kinh doanh; đồng thời có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình kinh tế thông qua tham dự các chuyên để hoặc sự tìm hiểu. Những kiến thức toán sử dụng để phân tích các mô hình trong giáo trình thường chỉ dùng ở mức độ vừa đi cần thiết nhằm tránh những khó khăn cho người học cũng như tránh việc xa rời mục tiêu chính là phân tích ý nghĩa kinh tế và ứng dụng. Các mô hình kinh tế hết sức đa dạng và phong phủ nên có nhiều tiêu chí để phân loại. Giáo trình căn cứ vào đặc điểm cấu trúc của mô hình cũng như công cụ toán được sử dụng phân tích để phân chia mô hình thành các lớp tương ứng với các chương. Giáo trình bao gồm các nội dung sau:

Chương I: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu và phân tích kinh tế.

Nội dung của chương giới thiệu những kiến thức cơ bản của quá trình mô hình hoá kinh tế. Với các kiểu thức này người học có thể áp dụng để thiết lập và phân tích các mô hình kinh tế theo lĩnh vực và yêu cầu riêng.

Chương I: Mô hình tối ưu trong kinh tế: để cập tới mô hình tối ưu ứng dụng trong phân tích kinh tế, hành vi tối ưu của tác nhân kinh tế và phân tích tác động của một số yếu tố ngoại sinh tới hành vi này.

Chương III: Mô hình cân bằng kinh tế: tập trung phân tích một số mô hình của bằng thị trường đồng thời phân tích các tác động ngoại sinh, đặt biệt là là phân tích chính sách,

Chương IV: Mô hình kinh tế động: đề cập một số khái niệm cơ bản. phương pháp phân tích động thái của mô hình và sẽ phân tích chi tiết mới bình cân bằng thị trường động cũng như một số mô hình tăng trưởng kinh tế.

Cấu trúc các chương có dạng môđun kiến thức mang tính độc lập tương đối vì vậy hội thuộc vào thời lượng, đối tượng, mục tiêu người sử dụng giáo trình có thể chọn những nội dung thích hợp. Phần đầu của các chương II. III. I\' đến giới thiệu chung về các lớp mô hình tương ứng cùng với CÔNG CỤ tuần và phương pháp phân tích; phần sau của mỗi chương đề cập tới một số lớp n hình cụ thể. Mục đích phân tích mô hình nhằm tìm hiểu ý nghĩa hình tử dễ vận dụng trong thực tế nên việc tìm lời giải bằng số không phải là trọng tâm. Trong mỏi chương đền có nhiều thể dụ minh hoạ để giúp người học có thể nắm bắt nhanh những kiến thức được giới thiệu cũng như tạo hứng thú trong học tập.

Khi lựa chọn nội dung biên soạn giáo trình, tác giả căn cứ vào yêu của và chương trình môn học "Lý thuyết mô hình toán kinh tế" đã được đăng đặc các nhà khoa học thống nhất trong khuôn khổ hội thảo quốc gia "Hoàn thiện mục tiêu, chương trình phương pháp giảng dạy Toán - Thống kê - Tin học ở trường Đôi KTQD" được tổ chức tại Đại học Kinh tế quốc dân tháng 102001). Mặc dù vậy đây là lần đầu giáo trình được biên soạn và phá hình nên không tránh khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Tác giả Hưng được sự góp ý của người dọc để có thể hoàn thiện cuốn sách. Tác giả xin cám ơn các đồng nghiệp trong và ngoài trường đã động viên, đóng góp những ý kiến quý bản trong quá trình xây dựng để cương và biên soạn giữa trình.

Tác giả