Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Luân
  • Lượt đọc : 33
  • Kích thước : 42.32 MB
  • Số trang : 222
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 158
  • Số lượt xem : 932
  • Đọc trên điện thoại :
Công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước ta trong những năm qua đã và đang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực, tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trường tài chính, nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững.
Nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước đòi hỏi ngày càng nhiều uốn. Bên cạnh vốn của Nhà nước, cần phải huy động vốn nhàn rỗi của dân cư ở trong nước và của nước ngoài. Một trong những giải pháp để huy động mọi nguồn vẫn có thể huy động được, khơi dậy mọi nguồn vốn trong nước, khuyến khích dân cư tiết kiệm và thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, đó là Thị trường chứng khoán.
Thiết lập thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính mà Đảng và Nhà nước ta đang tập trung để hình thành, nhằm giải quyết nhu cầu vốn cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Ở nước ta hiện nay, tin dụng thương mại về cổ phiếu mới ra đời đang trong giai đoạn thử nghiệm, đó cũng chính là sự đòi hỏi cấp thiết của đời sống kinh tế. Những kiến thức về cổ phiếu, công ty cổ phần, thị trường chứng khoán đang được nhiều nhà doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm.
Thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một thực thể phức tạp và là hình thức phát triển của nền kinh tế thị trường. Đối với chúng ta, những vấn đề này hãy còn mới mẻ. Để giúp bạn đọc tìm hiểu nội dung cơ bản của chứng khoán và thị trường chứng khoán, với việc hình thành và tổ chức thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống Kê xuất bản cuốn sách: “Thị trường chứng khoán ở Việt Nam”. Các tác giả của cuốn sách này đã tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán, đưa ra những cơ sở, nhưng tiền đề điều kiện và những bước đi cần thiết để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.
Cuốn sách sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các bạn đọc quan tâm tới vấn đề này.
Xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh ý kiến đóng góp của bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ