Các Phương Pháp Toán Kinh Tế

Tác giả : Đặng Văn Thoan
  • Lượt đọc : 82
  • Kích thước : 8.21 MB
  • Số trang : 279
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 99
  • Số lượt xem : 610
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Các Phương Pháp Toán Kinh Tế trên điện thoại
Cuốn sách trình bày những nội dung hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và vận dụng các phương pháp toán kinh tế trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh.