Giáo trình nhập môn hàm phức

Tác giả : Tạ Lê Lợi
  • Lượt đọc : 95
  • Kích thước : 1.84 MB
  • Số trang : 86
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 34
  • Số lượt xem : 589
  • Đọc trên điện thoại :
Mục Lục :
Chương I. Số phức - Hàm phức
Chương II. Chuỗi lũy thừa - Hàm giải tích
Chương III. Hàm chỉnh hình - Tích phân Cauchy
Chương IV. Kỳ dị - Thặng dư
Bài tập
Tài liệu tham khảo