Bài tập kinh tế học

Tác giả : Peter Smith
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 63.21 MB
  • Số trang : 373
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 949
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường, các tài liệu tham khảo về kinh tế học hiện đại đang là một nhu cầu của đông đảo bạn đọc. Đại học Kinh tế quốc dân và Nhà xuất bản Giáo dục đã tuyển dịch và xuất bản hai tập cuốn Kinh tế học của các tác giả nổi tiếng: Giáo sư kinh tế David Begg (Đại học Tổng hợp Luân đôn) và hai Giáo sư Mỹ Staley Fischer và Rudiger Dombusch. Cuốn sách ra đời đã đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm của nhiều bạn đọc.
Cuốn Kinh tế học đã được dùng để phục vụ giảng dạy trong các trường đại học và các dự án hợp tác quốc tế về kinh tế thị trường tại Việt Nam. Sau khi xuất bản cuốn sách được hơn hai năm, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Trong các ý kiến đó, nhiều bạn đọc yêu cầu cần phải có cuốn Bài tập đi kèm với hai tập lý thuyết Kinh tế học để tạo điều kiện cho việc thực hành và áp dụng lý thuyết kinh tế học hiện đại vào thực tiễn quản lý và kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu trên, lần xuất bản này, chúng tôi đã tiến hành biên dịch và cho xuất bản cuốn bài tập cùng với hai tập sách kinh tế học.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS Lương Xuân Quỳ, GS. PTS Vũ Đình Bách, PGS. PTS Nguyễn Đình Hương và các chuyên gia kinh tế của Đại học Kinh tế quốc dân đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến quỹ bầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản cuốn bài tập này.
Phòng khoa học của Đại học Kinh tế quốc dân và Ban biên tập sách ngoại ngữ Nhà xuất bản Giáo dục đã lập nhóm công tác để biên dịch và in cuốn sách này kịp thời phục vụ bạn đọc. Cuốn sách đã được nhiều cộng tác viên và giáo viên của Đại học Kinh tế quốc dân biên dịch. Chúng tôi chân thành cảm ơn Thạc sỹ Phạm Huy Hân và Trần Phú Thuyết đã hiệu đính và biên tập cuốn sách này.
Nhà xuất bản Giáo dục xin giới thiệu cuốn sách cùng đông đảo bạn đọc và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

Mục Lục :
Chương 1. Nhập môn kinh tế học và nền kinh tế
Chương 2. Các công cụ phân tích kinh tế
Chương 3. Cầu, cung và thị trường
Chương 4. Chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp
Chương 5. Tác động của giá và thu nhập đối với lượng cầu
Chương 6. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng
Chương 7. Tổ chức và hàng vi của doanh nghiệp
Chương 8. Phát triển lý thuyết cung chi phí và sản xuất
Chương 9. Cạnh tranh hoàn hảo và đọc quyền những trường hợp giới hạn của cơ cấu thị trường
Chương 10. Cơ cấu thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo
Chương 11. Phân tích các thị trường yếu tố sản xuất: Lao động
Chương 12. Vốn con người, sự phân biệt đối xử và các nghiệp đoàn
....