Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 12 Tập 2

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Vinh
  • Lượt đọc : 316
  • Kích thước : 1.60 MB
  • Số trang : 157
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 963
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình thay sách gắn liền với việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong môn Toán. Bộ sách Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 12 ra đời để phục vụ việc đổi mới đó.

Bộ sách được biên soạn dựa trên các chương, mục của bộ SGK, bám sát nội dung SGK, từ đó hình thành nên cấu trúc một bài giảng theo chương trình mới được viết theo quan điểm hoạt động và mục tiêu giảng dạy là: Lấy học sinh làm trung tâm và tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.

Phần hình học gồm 2 tập:

– Tập 1: Gồm các chương 1 và một phần chương 2

– Tập 2: Gồm phần còn lại của chương 2 và chương 3

Trong mỗi bài soạn, tác giả có đưa ra các câu hỏi và tình huống thú vị. Về hoạt động dạy và học.