Bài Tập Đại Số Sơ Cấp

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Huy Sơn
  • Lượt đọc : 1.282
  • Kích thước : 3.98 MB
  • Số trang : 366
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 358
  • Số lượt xem : 4.194
  • Đọc trên điện thoại :
Bài Tập Đại Số Sơ Cấp – Hoàng Huy Sơn

Phần I: Đề bài và lý thuyết

Chương I. Hàm số

Chương II: Phương trình – Hệ phương trình

Chương III: Bất đẳng thức – Bất phương trình

Chương IV: Phương trình, bất phương trình vô tỉ

Chương V: Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Chương Vi: Phương trình lượng giác

Phần 2: Giải bài tập và hướng dẫn giải các bài tập.