Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 11 Cơ Bản Tập 1

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 266
  • Kích thước : 27.52 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 49
  • Số lượt xem : 1.188
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết Kế Bài Giảng Vật Lí 11 Cơ Bản Tập 1 – Nhiều Tác Giả

Thiết kế bài giảng Vật Lí 11 đươc viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm 2006 – 2007. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Vật lí 11 theo tinh thần đổi mới phương pháp day – học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Về nội dung: Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Vật lí 11 theo chương trình chuẩn, ở mỗi tiết, sách chỉ rõ muc tiêu về kiến thức, kĩ năng, các công viêc chuẩn bị của giáo viên và hoc sinh, các phương tiên hỗ trợ giảng dạy cần thiết, nhằm đảm báo chất lượng từng bài, từng tiết lên lớp. Ngoài ra sách có mở rộng, bố sung thêm môt số nội dung liên quan tới bài học bằng nhiều hoat động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dung tuỳ theo đối tượng hoc sinh từng địa phương.

Về phương pháp dạy học: Sách được triển khai theo hướng tích cưc hoá hoat đông của học sinh, lấy cơ sở của mỗi hoat đông là những viêc làm của hoc sinh dưới sự hướng dẫn, phù hơp với đăc trưng môn hoc như : thí nghiêm, thảo luân, thưc hành, nhằm phát huy tính đôc lâp, tự giác của hoc sinh. Đăc biêt, sách rất chú trọng khâu thưc hành trong từng bài hoc, đồng thời cũng chỉ rõ từng hoat đông cụ thể của giáo viên và hoc sinh trong môt tiến trình dạy hoc, coi đây là hai hoat đông cùng nhau trong đó cả hoc sinh và giáo viên là chủ thể.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là môt công cụ thiết thực, góp phân hỗ trợ các thầy, cô giáo giảng dạy môn Vật lí 11 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.