Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thế Hoàn
  • Lượt đọc : 321
  • Kích thước : 55.32 MB
  • Số trang : 276
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 76
  • Số lượt xem : 1.102
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 11 trên điện thoại
Từ năm học 2007 – 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sách giáo khoa (SGK) Lịch sử 11 mới theo chương trình cải cách. Nhằm hỗ trợ cho việc dạy – học môn Lịch sử 11 theo chương trình mới, chúng tôi cho ra mắt bạn đọc cuốn Thiết kê bài giảng Lịch sử 11, tập 1, 2. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng Lịch sử 11 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh (HS).

Về Nội dung: Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch sử 11 chương trình cải cách gồm 41 bài. Ngoài ra sách có mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tuỳ theo đối tượng học sinh từng địa phương.

Về phương pháp dạy – học: Sách được triển khai theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh, lấy cơ sở của mỗi hoạt động là nhửng việc làm của học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mở của thầy, cô giáo. Sách cũng đưa ra nhiều hình thức hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm môn học, đảm bảo tính chân thực và khoa học giúp các em íĩnh hội kiến thức lịch sử một cách có chất lượng nhất, nhớ bài và thuộc bài ngay trên lớp. Đổng thời sách còn chỉ rõ hoạt động cụ thể của giáo viên (GV) và học sinh trong một tiến trình DẠY – HỌC, coi đây là hai hoạt động cùng nhau trong đó cả giáo viên và học sinh đều là chủ thể.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thấy, cô giáo dạy môn Lịch sử 11 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.