Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng Môn Vật Lí Lớp 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Trọng Sửu
  • Lượt đọc : 395
  • Kích thước : 3.27 MB
  • Số trang : 169
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 55
  • Số lượt xem : 1.183
  • Đọc trên điện thoại :
Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức, Kĩ Năng Môn Vật Lí Lớp 12 – Nguyễn Trọng Sửu

Sách được biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản và tối thiểu về chuẩn kiến thức kĩ năng, bằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và sinh viên trong quá trình giảng dạy Sách gồm 2 phần:

Phần 1: Giới thiệu chung về chuẩn kiến thức kĩ năng

Phần 2: Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng