Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12 Tập 2

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Vinh
  • Lượt đọc : 361
  • Kích thước : 1.50 MB
  • Số trang : 163
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 45
  • Số lượt xem : 1.191
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình thay sách gắn liền với việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong môn Toán. Bộ sách “Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12” ra đời để phục vụ việc đổi mới đó.

Bộ sách được biên soạn dựa trên các chương, mục của bộ sách giáo khoa, bám sát nội dung SGK, từ đó hình thành nên cấu trúc một bài giảng theo chương trình mới được viết theo quan điểm hoạt động và mục tiêu giảng dạy là: Lấy học sinh làm trung tâm và tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.Trong mỗi bài soạn, tác giả có đưa ra các câu hỏi và tình huống thú vị. Về hoạt động dạy và học, các tác giả đã chia làm 2 phần: Phần hoạt động của giáo viên và phần hoạt động của học sinh, ở mỗi phần có các câu hỏi chi tiết và hướng dẫn trả lời. Sau mỗi bài học đều có các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm đánh giá được mức độ nhận thức và mức độ tiếp thu kiến thức của mình.

MỤC LỤC:

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Phần I. Những vấn đề của chương

Phần II. Các bài soạn

Ôn tập chương I

Chương II. Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ và hàm số Lôgarit

Phần I. Những vấn đề của chương

Phần II. Các bài soạn

Ôn tập chương II

Chương III. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Phần I. Những vấn đề của chương

Phần II. Các bài soạn

Tiết 1. Nguyên hàm

Tiết 2. Tích phân

Tiết 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương III

Một số đề tham khảo

Chương IV. Số phức

Phần I. Những vấn đề của chương

Phần II. Các bài soạn

Tiết 1. Số phức

Tiết 2. Cộng trừ và nhân số phức

Tiết 3. Phép chia số phức

Tiết 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương IV

Một số đề tham khảo

Ôn tập cuối năm

Phần đề tổng hợp ôn tập cuối năm