Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Từ Sỹ Chương
  • Lượt đọc : 341
  • Kích thước : 15.29 MB
  • Số trang : 263
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 1.043
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 – Từ Sỹ Chương

Mục Lục

Lời nói đầu

Chương 1: ESTE – LIPIT

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino axit – Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về kim lọai

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim Loại kiềm thô – Nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề kinh tế, Xã Hội, Môi Trường.