Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 11 Tập 2 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Minh Diệu
  • Lượt đọc : 440
  • Kích thước : 44.85 MB
  • Số trang : 236
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 1.628
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết kế bài giảng Ngữ Văn 11 Nâng cao được biên soạn dành cho giáo viên soạn giáo án Ngữ Văn 11 Nâng Cao. Sách được xây dựng trên tinh thần đổi mới giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo.

Mỗi giáo án được cấu trúc gồm hoạt động của thầy và trò, trong đó nhấn mạnh hoạt động của trò, đồng thời nêu lên yêu cầu cần đạt được cho mỗi hoạt động với hệ thống bài tập phù hợp với học sinh.