Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 Tập 2

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Cao Cự Giác
  • Lượt đọc : 291
  • Kích thước : 3.53 MB
  • Số trang : 301
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 29
  • Số lượt xem : 1.329
  • Đọc trên điện thoại :
Để hỗ trợ cho việc dạy – học môn Hóa học 12 theo chương trình sách giáo khoa mới áp dụng từ năm học 2008 – 2009, chúng tôi biên soạn cuốn “Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 tập 1,2 . Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Ôn tập đầu năm

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohidrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Chương 4. Polime và vật liệu Polime

Ôn tập học kì I

Chương 5. Đại cương về kim loại

Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thô, nhôm

Chương 7. Crom – sắt – đồng

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ chuẩn độ dung dịch

Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Ôn tập cuối năm.