Thuật Toán Và Lập Trình

Tác giả : Nguyễn Hữu Điển
  • Lượt đọc : 282
  • Kích thước : 5.80 MB
  • Số trang : 67
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 186
  • Số lượt xem : 1.245
  • Đọc trên điện thoại :
Những năm trước khi lập trình VieTeX tôi toàn dùng C/C++ thu thập tài liệu nhiều nhưng không có thời gian để viết lại. Nay muốn viết lại thì sức khỏe không ổn định. Tôi đã cố gắng gom lại thành các tập lập trình theo chủ đề. Nội dung mỗi thuật toán bắt đầu từ lý thuyết đến lập trình bằng C/C++.

Cuốn sách viết ra không dành riêng cho các bạn học tin học, mà các bạ học toán, thầy cô giáo, các bạn thích tìm hiểu về thuật toán. Cũng như tôi bắt đầu có biết gì về lập trình đâu, tự học và chăm chỉ là thành công thôi. Tôi dùng trình biên dịch Dev-C++: https://www.bloodshed.net/

Hiện nay Dev-C++ cải tiến rất nhiều và chạy tốt với môi trường uni- code. Những ví dụ trong tài liệu các bạn chép thẳng vào soạn thảo và biên dịch không cần cấu hình trình biên dịch.

Tôi đã làm các quyển sách:

1. Thuật toán và số học.

2. Thuật toán và dữ liệu.

3. Thuật toán xắp xếp

4. Thuật toán tìm kiếm

5. Thuật toán đồ thị,

6. Thuật toán quay lui

7. Thuật toán chia để trị

8. Thuật toán động

9. Thuật toán tham

10. Thuật toán nén

11. Một số đề thi Olympic Tin học.

Cuốn sách dành cho học sinh phổ thông yêu toán, học sinh khá giỏi môn toán, các thầy cô giáo, sinh viên đại học ngành toán, ngành tin học và những người yêu thích Toán - Tin. Trong biên soạn không thể tránh khỏi sai sót và nhầm lẫn mong bạn đọc cho ý kiến.

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022
Nguyễn Hữu Điển