Tiếng Trung 11

Tác giả : Nguyễn Hữu Cầu
  • Lượt đọc : 1.432
  • Kích thước : 24.40 MB
  • Số trang : 187
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 768
  • Số lượt xem : 4.830
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 11 được biên soạn trên cơ sở bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chương trình THPT môn Tiếng Trung Quốc và tiếp nối sách Tiếng Trung Quốc 10, nội dung đi sâu vào những kiến thức ngôn ngữ, văn hoá có tính ứng dụng cao, giúp học sinh nâng cao năng lực giao tiếp, nhằm đạt tới một trình độ giao tiếp tinh tế hơn.

Sách gồm 20 bài, trong đó có 15 bài học và 5 bài ôn tập.

Cấu tạo của mỗi bài học : Gồm 5 phần:

1. Bài khoá : Các bài khoá được lựa chọn xoay quanh những chủ điểm được quy định trong Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 11, chú ý tích hợp nội dung các chủ đề giáo dục, khoa học kĩ thuật, sức khoẻ, vui chơi giải trí,...

2. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, từ loại và nghĩa của từ mới. Đối với những từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài. Cuối phần này thường có thêm mục Chú thích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số từ ngữ.

3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nêu khoảng 3 đến 5 từ hoặc cấu trúc. Mỗi từ hoặc cấu trúc này được giải thích ngắn gọn về ngữ nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, phân biệt cách dùng với những từ đồng nghĩa, gần nghĩa ; lưu ý một số từ đa nghĩa với những từ loại khác nhau,...

4. Luyện tập : Phần này đưa ra các loại hình bài tập đa dạng để học sinh luyện tập (bài tập ngôn ngữ, bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cơ bản và kĩ năng giao tiếp, bài tập tổng hợp).

5. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ điểm nội dung với bài khoá. Sách giáo khoa cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc thêm ở nhà.

Cấu tạo của mỗi bài ôn tập : Gồm 3 phần :

1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những điểm ngôn ngữ đã học trong 3 bài học trước đó.

2. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

3. Đề tự trác nghiệm : Đưa ra một đề trắc nghiệm để học sinh tự làm, qua đó tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức của mình. So với sách Tiếng Trung Quốc 10, phần Để tự trắc nghiệm có thêm bài tập luyện dịch (dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt và ngược lại).

Ngoài ra, sách có Bảng từ ngữ thống kê lại các từ ngữ đã xuất hiện và được giải thích trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu .

Cuối sách có phần Phụ lục cung cấp một số loại hình bài tập trắc nghiệm khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh tham khảo thêm, đồng thời phục vụ quá trình đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách