Tiếng Trung 12 Nâng Cao

Tác giả : Nguyễn Hữu Cầu
  • Lượt đọc : 1.174
  • Kích thước : 36.79 MB
  • Số trang : 200
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.115
  • Số lượt xem : 4.782
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao được biên soạn theo Chương trình THPT nâng cao môn Tiếng Trung Quốc, nhằm phát triển và nâng cao năng lực thực hành tiếng của học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Trung Quốc 10, 11 nâng cao.

Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 12 nâng cao đòi hỏi học sinh nắm vững kiến thức từ vựng, ngữ pháp đã quy định trong chương trình, biết hệ thống hoá, củng cố toàn bộ kiến thức đã học, từ đó nâng cao trình độ kiến thức và kĩ năng vận dụng tiếng Trung Quốc.

Quan điểm giao tiếp vẫn được thể hiện nhất quán trong SGK Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao. Đây là cuốn SGK của lớp cuối cấp THPT, vì vậy nội dung kiến thức năng cao về ngôn ngữ, văn hoá, rèn luyện kĩ năng thực hành đã được tổng kết và hệ thống hoá qua những bài tập phong phú, đa dạng. Về phương pháp dạy học, giáo viên cần giúp học sinh ôn tập, hệ thống hoá toàn bộ kiến thức đã học, nhất là kiến thức và kĩ năng của lớp 12, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học, củng cố, tích luỹ kiến thức.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cần bám sát toàn bộ nội dung đã được trình bày trong SGK, từ đó biên soạn các loại hình để phù hợp, chú ý tới việc kiểm tra, đánh giá đối tượng học sinh có trình độ tương đối cao, có năng khiếu học tiếng Trung Quốc. Bố cục của sách Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao gốm 20 bài (trong đó có 15 bài học và 5 bài ôn tập).

Các bài học được cấu tạo như sau :

1. Bài khoá : được lựa chọn xony quanh các chủ đề văn hoá giao tiếp, dân số, giáo dục gia đình, học tập, lao động việc làm, thông tin, khoa học kĩ thuật... quy định trong chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 12 nâng cao.

2. Từ mới : nêu phiên âm La-tinh, từ loại và nghĩa của từ mới. Đối với những từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài Cuối phần này thường có thêm mục Chú thích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của từ ngữ.

3. Trọng điểm ngòn ngữ : mỗi bài thường nêu khoảng 5 - 6 từ hoặc cấu trúc, chú ý các từ đa từ loại, từ đa nghĩa, phân biệt từ đồng nghĩa, gần nghĩa...

4. Luyện tập : đưa ra các loại hình bài tập đa dạng, nhất là các bài tập rằng cao về kiến thức và kĩ năng để học sinh luyện tập (gồm bài tập ngôn ngữ, bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp, bài tập tổng hợp,...).

5. Bài đọc thêm ở nhà : là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ điểm nội dung với bài khoả. SGK cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc thêm ở nhà.

Mỗi bài đều có mục Chì nhớ nhằm tổng kết, hệ thống hoá kiến thức ngôn ngữ trọng tâm và tóm tắt nội dung tư tưởng của bài học.

Các bài ôn tập : mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập chia làm 3 phần :

1. Trọng điểm ngôn ngữ : thiết kế các bài tập ôn luyện những điểm ngôn ngữ đã học trong 3 bài trước đó.

2. Kĩ năng ngôn ngữ : gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

3. Đề tự trắc nghiệm : gồm các đề trắc nghiệm để học sinh tự làm, qua đó tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức của mình.

Các bài ôn tập trong SGK Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao chủ ý tới loại hình bài tập với đáp án mở tức là các bài tập có nhiều đáp án, có nhiều khả năng lự chọn, bao quát kiến thức đã học, nhằm tổng kết, hệ thống hoa kiển thức, đòi hỏi học sinh phải ôn tập toàn bộ kiến thức đã được học trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc nâng cao.

Cuối sách có Bảng từ ngữ thống kể lại các từ ngữ đã xuất hiện và được giải thích trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu. Phần Phụ lực ngoài bằng sách dẫn hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức ngữ pháp trong Chương trình THPT nâng cao môn Tiếng Trung Quốc còn cung cấp một số bài tập trắc nghiệm khách quan để giáo viên và học sinh tham khảo, đồng thời phục vụ quá trình đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách