Tiếng Trung 10

Tác giả : Nguyễn Hữu Cầu
  • Lượt đọc : 955
  • Kích thước : 23.94 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 867
  • Số lượt xem : 4.013
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 10 được soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc, thể hiện được tỉnh kể thừa, phát triển và nâng cao năng lực thực hành tiếng của học sinh từ kiến thức ở cấp THCS.

Sách lấy kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng lời nói cơ bản làm cơ sở và coi kĩ năng thực hành, kĩ năng giao tiếp làm mục đích cuối cùng của học sinh. Sách cung cấp cho học sinh kiến thức ngôn ngữ, văn hoá có tính ứng dụng, thực tiễn cao ; chú ý rền luyện kĩ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết ; nâng cao năng lực giao tiếp theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở trường phổ thông.

Sách Tiếng Trung Quốc 10 gồm 20 bài (trong đó có 15 bài học và 5 bài ôn tập).

Các bài học được cấu tạo như sau :

1. Bài khoá : Nội dung xoay quanh những chủ điểm đã được xác định trong chương trình, chú ý tích hợp các nội dung liên môn khác, tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh.

2. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, nghĩa và từ loại của từ mới. Đối với những từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài. Cuối phần này thường có thêm mục Chú thích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số từ ngữ.

3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nếu khoảng 2 đến 5 từ hoặc cấu trúc ngữ pháp. Mỗi từ hoặc cấu trúc ngữ pháp này được giải thích ngắn gọn về ngữ nghĩa, kết cấu, phong cách ngôn ngữ, phân biệt cách dùng với những từ đồng nghĩa, gần nghĩa...

4. Luyện tập : Gồm các dạng bài tập

- Bài tập ngôn ngữ.

- Bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cơ bản, kĩ năng giao tiếp.

- Bài tập tổng hợp.

5. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài khoá ngắn nói chung có cùng chủ điểm nội dung với bài khoá chính. Sách giáo khoa cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc thêm ở nhà.

Mỗi bài học đều có mục Ghi nhớ hệ thống lại những kiến thức ngôn ngữ trọng tâm và nội dung tư tưởng của bài học.

Các bài ôn tập : Mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập được chia làm 3 phần :

1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những từ và cấu trúc ngữ pháp trọng điểm đã học trong 3 bài học trước đó.

2. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

3. Để tự trắc nghiệm : Đưa ra một để tự trác nghiệm để học sinh tự làm, qua đó tự đánh giá mức độ nắm vững và vận dụng kiến thức của mình.

Giống như các sách Tiếng Trung Quốc THCS, sách Tiếng Trung Quốc 10 có bảng từ ngữ thống kể lại những từ ngữ mới đã xuất hiện và được giải nghĩa trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu.

Cuối sách có phần Phụ lục cung cấp một số loại hình bài tập trắc nghiệm khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm trong quá trình giảng dạy và học tập. Đồng thời cũng tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nhiều hơn với loại hình trắc nghiệm này trong quá trình đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông thời gian tới.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách