Tin học 12 - Khoa học máy tính : Cánh diều

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 46.51 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 634
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông, nội dung cốt lõi và chuyên đề học tập ở môn Tin học được phân hoá theo hai định hướng là Tin học ứng dụng (ICT) và Khoa học máy tính (CS). Học sinh được lựa chọn học theo một trong hai định hướng đó tuỳ theo nghề em muốn làm trong tương lai.
Bộ sách giáo khoa Tin học Cánh Diều ở lớp 12 gồm bốn quyền: Tin học 12 Khoa học máy tính, Tin học 12 - Tin học ứng dụng và hai quyền Chuyên đề học tập dành cho hai định hướng.
Quyển sách Tin học 12 - Khoa học máy tính là nội dung cốt lõi của định hướng CS. Các chủ đề A, B, D, F, G với thời lượng 44 tiết học là chung và giống nhau cho cả hai định hướng. Các chủ đề: BC về “Phác thảo thiết kế mạng máy tính", Fest về “Giới thiệu học máy và khoa học dữ liệu" và FC52 về "Mô phỏng trong giải quyết vấn đề” chỉ dành riêng cho định hướng Khoa học máy tính với thời lượng 20 tiết.
Mỗi chủ đề gồm một số bài học. Ở đầu mỗi bài học đều nêu những yêu cầu mà các em cần đạt được sau khi hoàn thành bài học đó. Tiếp theo là hoạt động Khởi động và các nội dung kiến thức mới, sau đó có những câu hỏi, bài tập để các em Luyện tập. Vận dụng. Cuối mỗi bài học là Câu hỏi tự kiểm tra và Tóm tắt bài học. Một số bài học còn có Bài tìm hiểu thêm. Các em thực hiện mỗi bài thực hành theo hướng dẫn trong sách và dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo.
Tin học luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống hằng ngày, trong học tập và làm việc. Tin học sẽ nâng cảnh giúp các em bay cao, bay xa và thành công trong cuộc sống.