Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 44.71 MB
  • Số trang : 147
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 65
  • Số lượt xem : 844
  • Đọc trên điện thoại :
Các em đang đọc sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 với những bài học mới, hướng đến mục tiêu hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực học sinh theo Chương trình môn Giáo dục công dân ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.
Trong các môn học và hoạt động giáo dục, Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học giữ vai trò chủ đạo trong việc hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Các bài học trong sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển qua việc học tập môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở; có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật: vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vẫn đẻ, tình huống kinh tế, pháp luật trong thực tiễn cuộc sống: có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.
Sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 gồm 9 chủ đề với hai mạch nội dung chính: giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật. Các bài học trong sách được thiết kế theo hoạt động học tập của học sinh với cấu trúc thống nhất, gồm các phần Mỡ đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá được gợi mở trong từng bài, theo định hướng đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. Việc đánh giá được thực hiện căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong mỗi chủ đề bài học.
Khi tham gia vào các hoạt động học tập ở lớp, ở nhà cùng các bài học Giáo dục kinh tế và pháp luật 12, các em sẽ từng bước tiếp cận, hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải những hiện tượng kinh tế, xã hội, pháp luật nảy sinh trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, các em có thể từng bước trưởng thành và xử lí những tình huống phù hợp với nhận thức, tâm sinh lí lứa tuổi và quy định của pháp luật.
Chúc các em có một năm học mới thành công!