Chuyên đề học tập giáo dục kinh tế và pháp luật 12 : Cánh diều

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 15.13 MB
  • Số trang : 55
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 22
  • Số lượt xem : 445
  • Đọc trên điện thoại :
Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực chung, cùng các năng lực đặc thù của môn học theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
Chuyên để học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 là một phần trong Chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12.
Sách gồm 3 chuyên để:
1/ Phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hoá, xã hội;
2/ Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp;
3/ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng nhu cầu lựa chọn. theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của các em học sinh theo các ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Pháp luật, Hành chính.... sau trung học phổ thông, phù hợp với sở thích, hứng thú của bản thân. Nội dung của các chuyên đề ở mức độ chuyên sâu, vận dụng cao và tăng cường hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh; giúp học sinh tăng cường kiến thức về kinh tế, pháp luật và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề của thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của bản thân.
Nội dung Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 được thiết kế theo hoạt động học tập của học sinh, trong đó mỗi bài học đều theo một cấu trúc thống nhất, bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập và Vận dụng. Với mỗi bài học này, các em sẽ thực hiện các hoạt động học tập trên lớp, dưới sự tổ chức, hướng dẫn của thầy cô giáo để tìm tòi, khám phá kiến thức mới; luyện tập, củng cố để phát triển các năng lực theo yêu cầu của bài học; vận dụng, đưa nội dung bài học vào thực tiễn cuộc sống ở nhà, ở trường và xã hội.