Chuyên đề học tập tin học 12 - Tin học ứng dụng : Cánh diều

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 26.76 MB
  • Số trang : 95
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 20
  • Số lượt xem : 341
  • Đọc trên điện thoại :
Các em thân mến!
Ở lớp cuối cùng của bậc học phổ thông, cụm Chuyên đề học tập Tin học ứng dụng lớp 12 sẽ giúp các em năng lên ở một tầm cao mới về khả năng sử dụng, khai thác máy tính trong giải quyết công việc.
Cụm chuyên đề gồm ba chuyên đề độc lập: Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm; Thực hành sử dụng phần mềm quản lì dự án; Thực hành phân tích dữ liệu với phần mêm bảng tỉnh.
Trải nghiệm chuyên đề thứ nhất, các em sẽ được làm chủ các phần mềm máy tính qua việc bảo vệ dữ liệu và cài đặt, gỡ bỏ chúng. Trải nghiệm chuyên đề thứ hai, các em sẽ được sử dụng phần mềm quản lí dự án để thực hiện một cách hiệu quả quá trình giám sát và thực hiện dự án trên máy tính, khắc phục được các hạn chế của việc quản lí dự án dựa trên số sách. Trải nghiệm chuyên đề thứ ba, các em sẽ được sử dụng phần mềm bảng tính để phân tích và xử lí dữ liệu, với các hàm, các biểu đồ trực quan dữ liệu và những ví dụ thiết thực, gắn với thực tiễn sinh động.
Mỗi bài học của ba chuyên đề có cấu trúc gồm 6 phân. Phần Mục tiêu giúp các em biết mình sẽ đạt được điều gì sau bài học. Phần Khởi động đưa ra một tình huống hướng các em đến mục tiêu và nội dung chính của bài học. Phần Hình thành kiến thức thường bao gồm một số mục, có thể có mục đầu tiên giới thiệu ngắn gọn các khái niệm cơ bản, các mục còn lại hướng dẫn các em thực hành quản lí hoặc khai thác, sử dụng phần mềm theo từng yêu cầu hoạt động cụ thể. Sau mỗi phản hướng dẫn thực hành có thể có phần Kiến thức cần biết để giải thích hoặc bổ sung kiến thức ở phần thực hành. Phân Vận dụng đưa ra một tình huống trong bồi cảnh thực tiễn cụ thể và các em sẽ sử dụng kiến thức đã học để giải quyết. Phần Câu hỏi tự kiểm tra giúp em tự hệ thống lại một số nội dung quan trọng của bài học. Cuối cùng, phần Tóm tắt bài học sẽ giúp em ghi nhớ những vấn đề cốt lõi của bài học. Một số bài học còn có Bải tìm hiểu thêm, các em sẽ tìm thấy một số điều thiết thực để mở rộng tầm hiểu biết. Chúc các em có được những giờ học bổ ích khi được khám phá, khai thác các phần mềm
máy tính, làm cho máy tính trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu học tập và phục vụ nhu cầu của bản thân.
Các tác giả