Truyện nói trạng

Tác giả : Nguyễn Giao Cư
  • Lượt đọc : 295
  • Kích thước : 4.37 MB
  • Số trang : 491
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 119
  • Số lượt xem : 982
  • Đọc trên điện thoại :
"Nói trạng quá" hoặc "Đó là một tay trạng!” Câu cảm thản kia mà nhân dân ta vẫn bay dùng là một cách để chỉ một con người hoạt bát, ưa thích nói chuyện khôi hài, rất thích dùng thế thậm xung" khi nói và cả nói khoác. Người miệt đồng bằng Nam bộ thì lại nói: “Ôi, thằng chả nói chuyện Ba Phi đó mà!". bay: "Nói như ông Ó!", cũng là một cách để chỉ những người thích kể các câu chuyện trên.
Thực ra "truyện trạng" trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam là một thể loại rất đặc sắc và vô cùng phong phủ. Một vài nhà nghiên cứu và sưu tầm còn xếp cả chuyện các “quan Trạng thật trong lịch sử dân tộc” vào mảng đề tài này (như các quan Trạng Nguyễn Hiền, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn...) với ý kiến cho rằng tất cả các "truyện trạng" đều phát xuất từ những truyện thật được dân gian hóa thành giai thoại. Dĩ nhiên khi xếp chung như vậy, câu nói trạng", bay “nói chuyện Ba Phi" như chúng tôi nói ở trên đã không còn thích hợp nữa!
Những năm gần đây, với xu thế phát triển thông tin toàn cầu, những cảnh báo về sự xâm lấn văn hóa" là có cơ sở và vì vậy sưu tầm và in lại một cách chọn lọc và có bệ thống những uốn quí của dân tộc là một điều rất có ý nghĩa và vô cùng cần thiết.