Bóng bay gió ơi

  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 66.17 MB
  • Số trang : 292
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 10
  • Số lượt xem : 283
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại tìm cách làm hại con người. Một yêu tình nói: - Nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?
Một yêu tinh đáp:
- Hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng, giấu nó ở đâu?
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng một yêu tinh già lụ khụ đưa ra ý kiến:
- Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi, Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Họ luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Kể từ đó, người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình...