Tự Học Đàn Thập Lục (Đàn Tranh)

Tác giả : Văn Luyện
  • Lượt đọc : 576
  • Kích thước : 23.92 MB
  • Số trang : 58
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 367
  • Số lượt xem : 3.553
  • Đọc trên điện thoại :
Tập sách học đàn tranh này nhằm phục vụ những người tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn thập lục (đàn tranh), nhưng đã biết ký xướng âm,

Nếu đạt được những yêu cầu đề ra cho từng bài một, sau khi học xong tập sách học đàn tranh này, người tự học sẽ có một số vốn cơ bản về kỹ thuật ngón, các cách đánh; với số vốn đó, có thể đánh được một số bài nhạc cổ, dân ca và cũng có thể tham gia dàn nhạc dân tộc hiện đại, đánh những bài nhạc phối khí không quá khó.

Về cơ bản, ngón kỹ thuật, các cách đánh, chúng tôi nêu lên hầu hết vốn cổ đã và đang được dùng nhiều hiện nay. Cách nào rất ít dùng tới như “ngón tích”, chúng tôi không nêu ra.

Ngoài ra, dựa vào cơ bản của vốn cổ chúng tôi cố gắng đưa thêm một vài ngón mới, ví dụ như “ngón á” kiểu mới, “ngón song huyền”. Những ngón này có thể có hiệu quả tốt qua thể nghiệm ở đàn nhạc dân tộc hiện đại có phối khí.