Tuệ tĩnh toàn tập

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Nguyễn Bá Tĩnh
  • Lượt đọc : 1.581
  • Kích thước : 13.15 MB
  • Số trang : 501
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.832
  • Số lượt xem : 7.766
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thư tịch y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, bộ sách Nam dược thân hiệu do Hoà thượng Bản Lai bổ sung và in lại năm 1761 theo bản khắc cũ của Vương Thiên Tri với nguồn tư liệu gốc của Tuệ Tĩnh, được coi là xưa nhất.
Để kế thừa y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại theo chủ trương của Đảng và nhà nước ta, bản dịch của bộ sách này được xuất bản năm 1960 và tái bản vào năm 1972, trong thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhằm phục vụ kịp thời việc nghiên cứa tham khảo. Nhưng thiếu sự khảo chứng văn bản. Một số bạn đọc thắc mắc về các nguyên bản không có tên tác giả Tuệ Tĩnh và hoài nghi về thời điểm xuất hiện bản gốc của tác phẩm do nội dung có nhiều phương thuốc đời sau thêm vào mỗi lần khác lại bản in.