Tuyển Chọn Một Số Dạng Toán Hình Học 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Đỗ Thanh Sơn
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 64.96 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 187
  • Số lượt xem : 1.530
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Tuyển Chọn Một Số Dạng Toán Hình Học 9” của tác giả Đỗ Thanh Sơn cung cấp cho các em học sinh một cách toàn diện các dạng bài toán về hình học. Giúp các em tự luyện tập, cũng như ôn luyện để thi vào các trường của các tỉnh thành phố, trung ương.