Understanding Vocab for IELTS Speaking

Tác giả : ZIM
  • Lượt đọc : 2.547
  • Kích thước : 0.96 MB
  • Số trang : 119
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 5.452
  • Số lượt xem : 18.053
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là cuốn sách đầu tiên trong chuỗi tài liệu tự học từ vựng thông dụng trong văn nói tiếng Anh. Nội dung sách bao gồm 16 chủ đề thường xuất hiện trong bài thi nói IELTS và tất cả những câu hỏi hay chủ đề sử dụng trong 16 bài học đều là những nội dung đã từng xuất hiện trong bài thi thật nhằm giúp người học có được sự tiếp xúc thực tế nhất đối với bài thi.

Sách được cấu trúc một cách tinh giản với thông tin được sắp xếp khoa học và thống nhất trong từng bài học. Sách từng bước hướng dẫn người học hiểu về văn cảnh sử dụng từ và cách áp dụng các cụm từ vào việc cấu tạo câu trả lời cho câu hỏi trong phần thi nói IELTS. Để có thể nhận được giá trị cao nhất mà sách đem lại, người học cần có nền tiếng Anh vững và kiên trì luyện tập thường xuyên. Tuy vậy, sách không thể thay thế cho vai trò của giáo viên cũng như việc học tập trên trường lớp của người học.