Tự Học Giao Tiếp Tiếng Thái Trong Mọi Tình Huống

Thể loại: Học Ngoại Ngữ
Tác giả : Lê Minh Cẩn
  • Lượt đọc : 774
  • Kích thước : 6.42 MB
  • Số trang : 350
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.338
  • Số lượt xem : 6.553
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tự Học Giao Tiếp Tiếng Thái Trong Mọi Tình Huống trên điện thoại
LỜI GIỚI THIỆU

ค่าน่า

Ngôn ngữ chính của Thái Lan là tiếng Thái, là ngôn ngữ được người Thái viết và nói trên khắp mọi miền của đất nước. Tuy nhiên, tiếng Thái được nói với nhiều thanh điệu khác nhau và với nhiều từ vựng khác nhau khi bạn đi từ vùng này sang vùng khác, nhất là đi từ miền bắc xuống miền nam. Để thống nhất và để cho dễ hiểu nhau, người Thái dùng tiếng Thái được nói ở miền Trung, đặc biệt là Bangkok làm tiếng Thái tiêu chuẩn, dùng trong trường học, báo dài, giao tiếp hành chính và giao tiếp giữa người vùng này với người vùng khác, v.v. Đây là ngôn ngữ được trình bày trong cuốn “TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG THÁI TRONG MỌI TÌNH HUỐNG” này.

Tất cả các thổ ngữ của người Thái đều là thành phần trong tiếng thổ ngữ lai của họ ngôn ngữ Tai-Kadai và có quan hệ rất gần với các ngôn ngữ được nói ở Lào (tiếng Lào, bắc Thái, Thái Lü), bắc Miến Điện (tiếng Shan, bắc Thái), tây bắc Việt Nam (tiếng Nùng, Thổ), Assam (Ahom) và các bộ tộc ở miền nam Trung Quốc (Zhuang, Thai Lü). Bản thân tiếng Tai-Kadai là thành phần của nhóm ngôn ngữ Áo-Thái (Austro-Thai) lớn hơn, một trong các họ ngôn ngữ cổ nhất ở trên thế giới, thậm chí còn cổ hơn Hán-Tây Tạng (Sino-Tibetan) hoặc Ấn-Âu (Indo-European).