Văn học Trung Quốc Hiện đại - tập 2

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 16.52 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 138
  • Số lượt xem : 1.107
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục
Phần IV: Thời chống Nhật và thời nội chiến (1938 - 1949).
Chương I: Bối cảnh lịch sử và văn trào
Chương II: Tác giả và tác phẩm
Chương III: Tác giả và tác phẩm (tiếp)
Phần V: Từ khi chia hai (1949 - 1960)
Chương I: Trong hoa lục
Chương II: Trong hoa lục (tiếp)
Chương III: Ngoài Đài Loan
Chương IV: Ngoài Đài Loan (tiếp)