Văn Kiện Đảng Bộ Toàn Tập Tập 17 (2000 - 2003)

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 174
  • Kích thước : 12.34 MB
  • Số trang : 1706
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 1.390
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ sách Văn kiện Đảng bộ toàn tập của Đảng bộ tỉnh Lào Cai được thực hiện theo Kế hoạch số 71- KH/TU, ngày 22-12-2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc xây dựng Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập từ khóa I đến khóa XIV. Ban Xây dựng Bản thảo Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập từ khóa I đến khóa XIV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tiến hành sưu tầm, xây dựng và xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng bộ toàn tập của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.