Bình Luận – Phê Phán (Tuyển Chọn Những Bài Viết Trên Báo Nhân Dân)

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Báo Nhân Dân
  • Lượt đọc : 271
  • Kích thước : 5.42 MB
  • Số trang : 838
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 146
  • Số lượt xem : 1.777
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn từ hàng trăm bài viết đã được đăng trên Chuyên mục Bình luận - Phê phán của Báo Nhân dân. Nội dung các bài viết tập trung khẳng định con đường đã được Đảng và Bác Hồ lựa chọn; khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp cách mạng; khẳng định, bảo vệ các đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước; bảo vệ sự thật và trực diện đấu tranh với các luận điệu, hiện tượng sai trái; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần định hướng dư luận; chân thành góp ý, gợi mở hướng giải quyết một số vấn đề, hiện tượng tiêu cực mới nảy sinh,...

Sách liên quan