Hội Đồng Lý Luận Trung Ương - Dấu Ấn Một Phần Tư Thế Kỷ

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 194
  • Kích thước : 2.91 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 45
  • Số lượt xem : 804
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hội Đồng Lý Luận Trung Ương - Dấu Ấn Một Phần Tư Thế Kỷ trên điện thoại
Cuốn sách giới thiệu khái quát về sự ra đời, quá trình xây dựng và phát triển của Hội đồng Lý luận Trung ương một phần tư thế kỷ qua; những suy nghĩ, kỷ niệm của những người đã và đang công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương từ nhiệm kỳ đầu tiên (1996-2000) đến nhiệm kỳ thứ năm (2016-2021).

Sách liên quan