Thực Hành Dân Chủ Trong Điều Kiện Một Đảng Duy Nhất Cầm Quyền

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Phạm Văn Đức
  • Lượt đọc : 159
  • Kích thước : 1.74 MB
  • Số trang : 285
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 69
  • Số lượt xem : 1.095
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách được biên soạn dựa trên đề tài cấp Nhà nước của Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên. Nội dung cuốn sách phân tích, luận giải lý luận về dân chủ, thực hành dân chủ; kinh nghiệm thực hành dân chủ ở một số nước trên thế giới; quan điểm, phương hướng, giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền hiện nay.

Sách liên quan