Vạn Kỳ Thế

Tác giả : Lý Anh Mậu
  • Lượt đọc : 258
  • Kích thước : 10.32 MB
  • Số trang : 173
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 1.208
  • Đọc trên điện thoại :
cái Luận về Cờ Thế và Cờ Tàn trong nghệ thuật Tượng Kỳ, có người cho rằng đấy là tinh hoa tuyệt hảo của thánh hiền lưu truyền lại hậu thế, hoặc do những trí hóa siêu kỳ của lớp người mộ điệu vun trồng mãi trong nhiều thế kỷ, nay đã biến thành một rừng hương hoa không biên giới. nob groub ned alo em drito ne
hẹn ở đây, đây, chúng tôi cố gắng sáng tạo ra phần kỳ lý dẫn giải theo kinh nghiệm riêng, cũng như việc biên soạn thêm các bài bản và các khúc biến còn thiếu sót cho đầy đủ hơn, để gắn liền vào tài liệu chính của các trận đồ Cờ Thế sưu tầm được trong các sách cổ truyền Đông Phương, với dụng ý làm phong phú hữu ích cho nền văn hóa truyền thống mai sau.
Có những ván cờ mà lời giải đáp sau cùng đơn giản như hai năm rõ mười. Nhưng cũng có những ván cờ hàm súc quá nhiều ý nghĩa, thường là những ván cờ hòa, tưởng chừng khối óc con người không bao giờ vẽ vời toan tính nổi.