1001 bài toán tư duy dành cho học sinh tiểu học - Quyển 1 (6-7 tuổi)

Thể loại: Lớp 1 ;Toán Học
Tác giả : Nguyễn Đức Tấn
  • Lượt đọc : 691
  • Kích thước : 5.48 MB
  • Số trang : 115
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 653
  • Số lượt xem : 3.043
  • Đọc trên điện thoại :
Chủ đề 1: Số, chữ số và phép toán
Chủ đề 2: Hình học – Biểu đồ
Chủ đề 3: So sánh – Đo lường – Đồng hồ
Chủ đề 4: Bài toán quy luật và logic
Chủ đề 5: Số và phép cộng trong phạm vi 10
Chủ đề 6: Hình học
Chủ đề 7: Số và phép cộng trừ trong phạm vi 20
Chủ đề 8: Số và phép cộng trừ trong phạm vi 100