Bàn về cái nhạt

Tác giả : François Jullien
  • Lượt đọc : 470
  • Kích thước : 1.86 MB
  • Số trang : 172
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 554
  • Số lượt xem : 3.228
  • Đọc trên điện thoại :
"Cái nhạt của sự vật tạo nên sự dửng dưng trong lòng. Nhưng nó lại là một phẩm chất đặc biệt trong quan hệ của ta với người khác, bởi lẽ nó bảo đảm cho tính chân thực; nó cũng phải làm nền tảng cho nhân cách chúng ta..." (Trích giới thiệu của tác giả)
Đọc sách này để khám phá bí quyết của tư tưởng Trung Hoa. Để hiểu thơ ca, hội hoạ âm nhạc, nghệ thuật nói chung đồng thời hiểu triết học và vǎn hoá được xem xét lại dưới gọc độ cái nhạt. Để hiểu làm sao ở phương Đông các giá trị được đảo ngược đến chỗ xác định một cách thẩm mĩ cũng như một cách suy nghĩ tiết kiệm nhất. Francois Jullien thảo ra bức tranh về "cái tinh thần khác" ấy qua một ngôn ngữ rõ ràng và dễ chịu.