Bát bảo trang

Thể loại: Ngôn Tình ;Truyện
  • Lượt đọc : 236
  • Kích thước : 6.38 MB
  • Số trang : 1156
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 33
  • Số lượt xem : 1.361
  • Đọc trên điện thoại :
Văn án:
Mọi người trong kinh thành đều cho rằng, hoàng thượng ban hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An hầu chẳng khác nào mang một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân trâu.
Đương nhiên Hiển quận vương là đóa hoa tươi, còn trưởng nữ Nghĩa An hầu chính là phân trâu rồi.
Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy*, sự thật thế nào không ai ngờ đến.
*Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả