Các Bản Sonat Và Biến Tấu Dành Cho Solo Piano

Thể loại: Âm Nhạc
Tác giả : Johannes Brahms
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 15.91 MB
  • Số trang : 193
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 29
  • Số lượt xem : 347
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Piano Sonata No. 1, C Major, Op. 1
Piano Sonata No. 2, F-sharp Minor, Op. 2
Piano Sonata No. 3, F Minor, Op. 5
Variations on a Theme by Robert Schumann, F-sharp Minor, Op. 9
Variations on an Original Theme, D Major, Op. 21, No. 1
Variations and Fugue on a Theme by Handel, B-flat Major, Op. 24
Variations on a Theme by Paganini, A Minor, Op. 35
First Set
Second Set