Các Luận Đề Triết Học

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Bertrand Russell
  • Lượt đọc : 197
  • Kích thước : 1.56 MB
  • Số trang : 173
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 369
  • Số lượt xem : 1.481
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những trang tiếp theo, tôi đã tự giới hạn chủ yếu vào các vấn đề của triết học liên quan đến vấn đề tôi cho là có thể nói điều gì đó tích cực và mang tính xây dựng, vì sự phê bình thuần tiêu cực có vẻ như không thích hợp. Vì lý do này, thuyết tri thức chiếm một khoảng lớn hơn siêu hình học trong tập sách hiện nay, và một số chủ đề được các triết gia thảo luận nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, được đề cập rất ngắn.

Tôi đã tìm được sự trợ giúp có giá trị từ các tác phẩm chưa xuất bản của G. E. Moore và J. M. Keynes: từ G. E. Moore, về các mối quan hệ giữa dữ liệu-tri giác (sense-data) với các đối tượng vật chất, và từ. M. Keynes, về khả năng có thể xảy ra và phương pháp quy nạp. Tôi cũng có lợi rất nhiều bởi những bình phẩm và những đề nghị của Giáo sư Gilbert Murry.