Dẫn Luận Về Đạo Đức Phật Giáo

Tác giả : Damien Keown
  • Lượt đọc : 216
  • Kích thước : 12.54 MB
  • Số trang : 228
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 362
  • Số lượt xem : 1.845
  • Đọc trên điện thoại :
Chúng ta có một nghĩa vụ đạo đức với môi trường không? Các nhà nước có nên duy trì chủ thuyết hòa bình trước nạn khủng bố không? Nhân bản vô tính con người có sai không?

Trong tác phẩm đáng suy ngẫm này, Damien Keown cho thấy bằng cách nào tư tưởng Phật giáo có thể soi rọi ánh sáng mới lên những vấn đề mà các xã hội hiện đại tiếp tục thấy là khó khăn và gây chia rẽ: từ quyền con người, phá thai, đến chiến tranh.

Thuộc bộ sách