Dẫn Luận Về Hạnh Phúc

Tác giả : Daniel M. Haybron
  • Lượt đọc : 336
  • Kích thước : 4.01 MB
  • Số trang : 211
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 407
  • Số lượt xem : 1.930
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách chỉ ra Hạnh phúc quan trọng như thế nào? Có đo lường được hạnh phúc không? Điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Nhân loại luôn quan tâm tới các câu hỏi này. Đối diện với biến động môi trường và kinh tế, con người có thể tự vấn rằng mình thực sự cần những gì để thịnh vượng và sống tốt đẹp.

Trong sách Dẫn luận về hạnh phúc, Daniel M. Haybron nghiên cứu cách định nghĩa hạnh phúc, khả năng đo lường hạnh phúc và những cội nguồn chính của hạnh phúc. Ông cũng xem xét vai trò được đánh giá cao và tầm quan trọng của cảm giác hạnh phúc đối với cuộc sống con người.

Thuộc bộ sách