Trích Văn Triết Học

Thể loại: Triết Học
Tác giả : J. Herman Randall
  • Lượt đọc : 12
  • Kích thước : 151.24 MB
  • Số trang : 463
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 137
  • Số lượt xem : 925
  • Đọc trên điện thoại :
Phương pháp hiệu quả nhất để khám phá và lĩnh hội triết học là tiếp cận trực tiếp chính những dẫn nhập, những trích văn có tính chất cốt lõi và nền tảng nhất của những triết gia nổi tiếng.

Tất nhiên, không phải một bài đã được lựa chọn nào cũng là chìa khóa vạn năng hay sự đúc kết đầy đủ đối với toàn bộ nội dung tư tưởng của triết gia đó. Nhưng chắc chắn khi đã được lựa chọn, trích văn ấy nhất định sẽ tiêu biểu và hàm chứa phần nào tinh túy của tác giả.

Người ta thường bảo rằng triết học bắt đầu bằng sự ngạc nhiên. Như thế, một cuộc “hành trình triết học” với quyết tâm “đi tới bất cứ nơi nào lý lẽ có thể dẫn đến”-như lời khuyên của triết gia Plato-đang chờ bạn đọc với những giải đáp thỏa đáng, phong phú trong nội dung sách này.

Mục lục:

Lời nói đầu

Vài nét về các tác giả có các bài trích được tuyển chọn trong nội dung tập sách

Ý ngỏ cùng bạn đọc

Phần một: Sự nhấn mạnh vào tinh thần phê phán, định nghĩa và phân tích triết học

Euthyphro

Có thể có các giá trị tuyệt đối không?

Hai suy tưởng

Các sự vật có khác biệt với những ý tưởng không?

Các phương pháp để được thuyết phục

Niềm tin: cùng với và không cùng với sự hiển nhiên

Bốn thần tượng

Những cách vận dụng ngôn ngữ

Tự nhiên

Về hai khái niệm: "nguyên nhân" và "ngẫu nhiên"

Các phép lạ

Về sự hiện hữu của Thượng đế

Tưởng tượng

Ý thức

Về cái đẹp

Tiến trình tư duy khoa học

Ý chí tự do, con người và lịch sự

Phần hai: Tập trung vào sự phát triển của viễn tượng triết học

Nhà nước

Bản chất con người và quyền lực chính trị

Tiến hóa và đạo đức

Chế độ dân chủ

Khái niệm về pháp luật

Quan điểm duy vật

Niềm tin và lý trí

Sự hiện hữu, sự kiện và việc tồn tại

Nghệ thuật và sự tồn tại

Một khảo sát về quan điểm siêu nhiên

Bản ngã

Đại ngã

Sự thất vọng

Đạo đức của sự tự hy sinh

Lạc thú và niềm hạnh phúc

Tôn giáo tối hậu

Crito